ค่าCode Page ของไทยสำหรับ Export ข้อมูลลง Excel คืออะไรครับ

กระทู้คำถาม
สวัสดีครับ คือผมกำลังเขียนโปรแกรมอยู่ แล้วทีนี้ ผมต้องการ จะ Export ข้อมูลที่อยู่ในตาราง datagridview ออกมาเป็น file excel
แต่ทีนี้ ผมลอง export โดยใช้ค่า code page 874 ที่เค้าบอกว่าเป็น ค่าสำหรับ Thai แต่ผมเปิดไฟล์ดูมันดัน เป็น ?? หมดเลยครับ ผมต้องใช้ค่าเท่าไรในการ export ครับ
ผมได้ลอง ทั้ง utf8 16 32 ascii แล้วก็ไม่ได้ครับ

Code ประกอบครับ

private void ToCsV(DataGridView dGV, string filename)
        {
            string stOutput = "";
            // Export titles:
            string sHeaders = "";

            for (int j = 0; j < dGV.Columns.Count; j++)
                sHeaders = sHeaders.ToString() + Convert.ToString(dGV.Columns[j].HeaderText) + "\t";
            stOutput += sHeaders + "\r\n";
            // Export data.
            for (int i = 0; i < dGV.RowCount - 1; i++)
            {
                string stLine = "";
                for (int j = 0; j < dGV.Rows.Cells.Count; j++)
                    stLine = stLine.ToString() + Convert.ToString(dGV.Rows.Cells[j].Value) + "\t";
                stOutput += stLine + "\r\n";
            }
            Encoding utf8 = Encoding.GetEncoding(10021);
            byte[] output = utf8.GetBytes(stOutput);
            FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Create);
            BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
            bw.Write(output, 0, output.Length); //write the encoded file
            bw.Flush();
            bw.Close();
            fs.Close();
        }  


        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
            sfd.Filter = "Excel Documents (*.xls)|*.xls";
            sfd.FileName = "export.xls";
            if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                //ToCsV(dataGridView1, @"c:\export.xls");
                ToCsV(dgv_check1, sfd.FileNamยิ้ม dataGridview1 is your grid view name
            }  

        }
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่