[CR] +++ปราสาทสัจธรรม+++By หนีเที่ยวไม่บอกแม่


มนุษย์เป็นเพียงฝุ่นละอองเล็กๆ ของโลกและจักรวาล เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจักรวาล
ร่างกายและสังขารย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไป แต่ความจริงและความดีจะเป็นอมตะ
ความสุขทางวัตถุเป็นเพียงความสุขทางกาย และเป็นความสุขภายนอก แต่ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุขภายในจิตใจ
อุดมคติทำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมาย การมุ่งไปสู่โลกแห่งอุดมคติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามปรารถนา
ทุกคติ ทุกศาสนา ทุกลักธิความเชื่อและปรัชญา มุ่งไปสู่ความดีงาม แม้จะต่างวีถีทาง สถานที่แห่งนี้ปราถนาให้มวลมนุษย์ได้ตระหนักถึงสัจธรรมแห่งชีวิต
ตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน มีชีวิตเพื่อมนุษย์ชาติ สืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีต และสร้างสรรค์สันติสุขชั่วกาลนานแก่มนุษย์ชาติ นี่คือเป้าหมายอันจริง ซึ่งศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ต้องการบรรจุ
ชื่อสินค้า:   ปราสาทสัจธรรม
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่