ระวัง!มิจฉาชีพในคราบตัวแทนประกัน หลอกให้ซื้อประกันรถยนต์

กระทู้คำถาม
ระวัง!มิจฉาชีพในคราบตัวแทนประกัน หลอกให้ซื้อประกันรถยนต์
http://www.posttoday.com/เศรษฐกิจ-หุ้น/ประกันภัย/347727

เสียงร่ำไห้ด้วยความเสียใจของ น.ส.ศิชา สุขศรีงาม ที่ถูกตัวแทน นายชลธีร์ มนตรีโชค และนางชญานี มนตรีโชค ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท บริษัทบิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป หลอกขายประกันภัยรถยนต์ของบริษัทวิริยะผ่านคอลเซ็นเตอร์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทวิริยะ ประกันภัย ที่นายชลธีร์ ขายให้ ถึงได้ทราบว่า ถูกหลอก นอกจากจะเสียเงินเบี้ยประกันภัยฟรีๆ แล้ว ยังต้องหาเงินมาซ่อมรถตัวเอง และ รถคู่กรณีอีก

ครั้งนี้ นอกจากน.ส.ศิชา แล้วยังมีคนอื่นๆ อีกร่วม 20 คน ที่ถูกหลอกให้ซื้อประกันรถยนต์ รวมเบี้ยประกันที่จ่ายให้นายชลธีร์ เป็นเงินประมาณ 2 ล้านบาท
ขณะที่ บริษัทวิริยะประกันภัย ยืนยั่นว่าไม่ได้แต่งตั้ง บริษัท บิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป ดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับ บริษัทวิริยะประกันภัย และจากการตรวจสอบก็ตรวจพบเช่นกันว่านายชลธีร์ มนตรีโชค ได้ถูกเพิกถอนจากการเป็นตัวแทนของ บริษัทวิริยะประกันภัย มาตั้งแต่ปี 2548
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างนี้ บริษัทฯ กำลังรวบร่วมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ บริษัท บิ๊ก อิน ชัวร์ กรุ๊ป และนายชลธีร์ มนตรีโชค
พร้อมกับเตือนว่า การซื้อประกันภัยจากตัวแทนและนายหน้า ขอให้ผู้ซื้อตรวจสอบรายชื่ออย่างละเอียดกับบริษัท วิริยะประกันภัย สายด่วน 1557 หรือสำนักงาน คปภ. สายด่วน 1186 เพราะมีความเป็นไปได้ที่ชื่อบริษัท นายหน้าประกันภัยอาจคล้ายคลึงกันอย่างเช่นกรณีนี้
ในการซื้อประกันภัย ผ่านตัวแทนนายหน้า แต่ละครั้งต้องขอรับใบเสร็จ หรือสำเนาใบเสร็จของบริษัท ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองทันทีแม้นว่ายังไม่ได้รับกรมธรรม์ตัวจริง

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย หรือ ประกันชีวิต
อดีตถึงปัจจุบันมีกลุ่มตัวแทน ที่มีพฤติกรรมเชิดเงินลูกค้า เพราะความโลภเติบโตครอบงำจรรยาบรรณจนหมดสิ้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย และบริษัทนายหน้าประกันภัย
รวม ถึง นายชลธีร์ มนตรีโชค ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 4904000700 ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.2557 เนื่องจากมีการรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย(ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย)จำนวน 3 ราย และจากผู้ขอเอาประกันภัย จำนวน 4 ราย แล้วมิได้นำส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
อีกทั้ง เมื่อลูกค้าที่ซื้อประกันภัยและผู้ขอเอาประกันภัยขอรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน นายชลธีร์ คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยและผู้ขอเอาประกันภัยได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ นายชลธีร์ จึงไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ภายในระยะ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.2557

สำหรับ ปี 2557 ตัวแทนที่รับเบี้ยจากลูกค้ามาแล้วไม่นำเบี้ยประกันส่งบริษัทและถูกคปภ.ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทน ประกอบด้วย
นางเพลินจิตร อันโนนจารย์ นายหน้าประกันวินาศภัย ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2557
นางธนพร รอบรู้ ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งใบอนุญาต 5 ปีนับตั้งแต่ 28 ม.ค.2557
น.ส.พัชราพรรณ ทิพอุตร ตัวแทนประกันชีวิต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.2557
นายชัยพร ผิวดำ ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.2557
นายขจรเกียรติ พิลึก ตัวแทนประกันชีวิต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ตั้งแต่ 21 ก.พ. 2557
น.ส.มาลี เสาร์แบน ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2557
นายปราย วัชรรัญกุล ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ตั้งแต่ 21 มี.ค.2557
นายอภิรักษ์ จิรภาวสุทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2557
นายจิรายุ สายแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2557

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่