มหาเถรสมาคมไทยยอมรับการบวชภิกษุณีมหายานหรือไม่

กระทู้สนทนา
คืออยากทราบว่าในกรณีที่มีการบวชภิกษุณีมหายาน ทั้งจีนนิกายหรืออนัมนิกายในไทย มหาเถรสมาคม จะยอมรับหรือไม่ เพราะคำอธิบายเรื่องการบวชภิกษุณีเถรวาทนั้นไม่อาจบวชได้ตามที่ได้มีการอธิบายมากมาย แต่ในกรณีมหายานนั้นเข้าใจว่าภิกษุณีนั้นสามารถบวชได้ด้วยสงฆ์ฝ่ายเดียวตามข้อวินัยของนิกาย ซึ่งถือว่าชอบแล้วตามธรรมวินัยมหายาน แต่อยากทราบว่าถ้ามีจริง มหาเถรสมาคมจะยอมหรือไม่ เพราะ สงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายต่างอยู่ใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมเหมือนกัน โดยมีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายและเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายเป็นผู้ปกครอง
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่