คำตอบสุดท้าย

กระทู้สนทนา
"เงิน" ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย   แต่ก็คือคำตอบ

ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คำตอบ   แท้จริงคือคำตอบ

แต่ยังไม่ใช่ "คำตอบสุดท้าย" เท่านั้นเอง

ไม่ใช่ไม่สำคัญ   แท้จริงสำคัญยิ่ง

แต่ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ไม่ใช่ไม่จำเป็น   แท้จริงเป็นสิ่งจำเป็น

แต่ยังไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิต

ไม่ใช่ไม่ควรแสวงหา   แท้จริงเป็นสิ่งควรแสวงหา

แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรแสวงหาที่สุดของชีวิต

ไม่ใช่ไม่ควรมี   แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรมี

แต่ยังไม่ใช่สิ่งควรมีที่สุดในชีวิต

ไม่ใช่ไม่ดี   แท้จริงเป็นสิ่งที่ดี

เพียงแต่ยังไม่ใช่สิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิต

ไม่ใช่ไม่มีสาระ   แท้จริงสาระมีอยู่

แต่ยังไม่ใช่สาระที่สุดของชีวิต

ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์   แท้จริงเป็นสิ่งมีประโยชน์

แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิต

ไม่ใช่ไม่มีค่า   แท้จริงเป็นสิ่งมีค่า

แต่ยังไม่ใช่สิ่งมีค่าที่สุดสำหรับชีวิต

ไม่ใช่ไม่มีคุณ   แท้จริงเป็นสิ่งที่มีคุณ

เพียงแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่มีคุณที่สุดของชีวิต

ไม่ใช่ไม่มีความหมาย   แท้จริงความหมายมี

แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิต


      แล้วถ้าอย่างนั้น   อะไรล่ะคือคำตอบที่เป็นคำตอบสุดท้าย?
      ขอตอบว่า   ได้แก่ "ความรู้สึกตัว" เป็นคำตอบสุดท้าย
      ที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้จริงๆ
      คำตอบสุดท้ายที่ว่านี้ได้แก่การไม่ต้องถาม
      และไม่ต้องตอบกันอีกต่อไป (เข้าสู่พระนิพพาน)
      ถ้าท่านมีเงินมหาศาล
      แต่ถ้าท่านไม่รู้สึกตัว   จะมีประโยชน์อันใดเล่า
      ตายไปก็ไปสู่อบายภูมิ
      มี   นรก   เปรต   อสุรกาย   และสัตว์เดรัจฉาน
      "เงิน" ปิดอบายภูมิไม่ได้
      แต่ความรู้สึกตัวนี้ปิดได้อย่างแน่แท้
      จนถึงขั้นเข้าสู่พระนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏได้
      นี้คือการพ้นทุกข์
      ถึงมีเงินก็ไม่อาจพ้นทุกข์ได้เพราะเงิน
      เงินทำให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้ (ไม่พ้นจากวัฏะ)
      ดีไม่ดีอาจเป็นการก่อภพก่อชาติ   สร้างภพสร้างชาติ
      สร้างเวรสร้างกรรมอย่างไม่จบสิ้น

      และส่วนมากก็เป็นอย่างนี้จริงๆ
      แม้จะเอาไปทำบุญทำทานมากๆ
      ทำมากขนาดไหนก็ยังไม่พ้นไปจากวัฏฏะ

ดังนั้นเมื่อมีเงินมากๆ แล้ว
ก็ควรนำเงินนี้มาเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลให้เกิด "ความรู้สึกตัว" ด้วย
นำเงินนี้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้ท่านได้เกิด "ความรู้สึกตัว" ด้วย
ไม่ใช่นำเงินไปใช้แต่ในทางที่ทำให้เกิดความหลงมัวเมา   ประมาทขาดสติ
หรือในทางเมาบุญเมาบารมี   เมาสวรรค์   เทวดา   นางฟ้า   เท่านั้น


      รู้สึกตัวเถิดนะท่าน   แล้วท่านจะได้คำตอบของชีวิต
      และเป็นคำตอบสุดท้ายที่เป็นสุดท้ายได้จริงๆ


      
ดอกไม้   จากหนังสือ เพียงแค่รู้ (ฉบับปรับปรุง)  ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่