เรียนอะไรดีครับ เวลาจบมาทำงานอะไรได้บ้าง

กระทู้คำถาม
พอดีจะลงเรียนของ มสธ. ครับ


1.หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
- วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
- วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป

4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

7.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตตามนั้นครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่