รวบรวมบัตรเครดิตระดับสูงของ VISA/MasterCard ประเทศไทยมาให้ชมกันครับ

กระทู้สนทนา
บัตรเครดิตเป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อราวปี 2493 ภายใต้ชื่อ DINERS CLUB ต่อมาในปี 2501 ได้เกิด AMERICAN EXPRESS (AMEX) ขึ้นและปี 2502 ธนาคารแห่งอเมริกา ได้ออกบัตรเครดิตชื่อ BANK AMERICAN CARD ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น วีซ่าการ์ดในปัจจุบัน

จากนั้นปี 2509 ธนาคารในแถบตะวันออกของสหรัฐฯ ได้ร่วมกับเวลล์ฟาร์โก ออกบัตรเครดิตชื่อ MASTER CHARGE ซึ่งก็คือ MASTER CARD ในปัจจุบัน (ที่เปลี่ยนชื่อจาก MasterCharge คงเพราะเป็น credit card ไม่ใช่ charge card แบบ AMEX)

เป็นที่น่าสังเกตว่า บัตรเครดิตในยุคแรกๆ ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันทั้งสิ้น ปี 2503 ได้มีชาวต่างชาตินำบัตรเครดิตมาชำระตามร้านค้า โรงแรมต่างๆ ทางบริษัทห้างร้านของไทย จึงได้จัดบริษัทตัวแทนขึ้นมาโดยทำหน้าที่หาสมาชิกที่รับบริการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตตามสถานบริการใหญ่ๆ จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลานั้น ได้เกิดความต้องการที่จะมีสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตขึ้นแล้ว

ปี 2512 บริษัท ไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกบัตรเครดิตเป็นรายแรกในประเทศและถือเป็นบัตรเครดิตสากลใบแรกของประเทศเช่นกัน มีวัตถุประสงค์ใหญ่ที่มุ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกที่นิยมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ หรือสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจและจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศอยู่เสมอ

ในระยะต่อมา จากการถือกำเนิดบริษัท ไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว บัตรเครดิตของแบงก์อเมริการ์ดของธนาคารแห่งอเมริกาก็เริ่มเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทย ตามมาด้วยมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าการ์ด โดยมีธนาคารกสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหลักของวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลในปี 2522

บัตรเครดิตสากลที่เข้ามาในเมืองไทยหลังสุดคือ บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส โดยบริษัทซีทัวร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัดขึ้น

ที่มาของข้อมูล
http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=6514
http://goo.gl/gJ6yL5

บัตรเครดิตสองค่ายที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือ VISA กับ MasterCard จำแนกประเภทบัตรย่อย ๆ ตามลำดับดังนี้ครับ

ค่าย VISA แบ่งระดับเป็น
VISA Classic, Gold, Platinum, Signature และ Infinite
http://www.visa-asia.com/premium/
logo ของ VISA มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มมีในปี ค.ศ. 1958 จนล่าสุดปรับในปี ค.ศ. 2014 ดังรูป

เครดิตรูป http://www.thedailytop.com/logo-history-of-37-famous-brands/

ส่วนค่าย MasterCard แบ่งระดับเป็น
Standard, Gold, Titanium, Platinum, World และ World Elite MasterCard
http://www.mastercard.com/sea/consumer/credit-cards.html
logo ของ MasterCard มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มมีในปี ค.ศ. 1966 จนล่าสุดปรับในปี ค.ศ. 2016 ดังรูป

โดยบัตรทั่วไปจะใช้วงกลมสีแดงเหลือง ส่วนบัตร World Elite จะใช้วงกลมสีเทาเช่นเดิม
นอกจากนี้ยังเปลี่ยนตัวอักษรจาก MasterCard อยู่ในวงกลมเป็น mastercard อยู่ใต้วงกลมครับ

เครดิตรูป http://www.fastcodesign.com/3061799/mastercard-gets-its-first-new-logo-in-20-years/1

ในที่นี้ขอนำเสนอบัตรระดับสูงสุดและรองสูงสุดของ VISA/MasterCard ประเทศไทยให้ชมกัน ปัจจุบันมี 49 บัตรดังต่อไปนี้ครับ

VISA Signature มี 26 บัตร
เปิดตัวปี 2550
   Citibank ROP select http://pantip.com/topic/32606163/comment4
   Citibank select http://pantip.com/topic/32606163/comment5 (ปิดตัวปี 2558)
เปิดตัวปี 2553
   The Wisdom VISA Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment2
เปิดตัวปี 2555
   The Premier  http://pantip.com/topic/32606163/comment2
เปิดตัวปี 2556
   Citi M select http://pantip.com/topic/32606163/comment3 (ปิดตัวปี 2561)
เปิดตัวปี 2557
   Krungsri Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment16
   Krungsri Exclusive Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment17
   เมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด Pink Gold http://pantip.com/topic/32606163/comment34
   KTC X VISA Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment39
   KTC-KTB Precious VISA Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment7
   KTC-KTB Precious Plus VISA Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment7
เปิดตัวปี 2558
   UOB Privi Miles http://pantip.com/topic/32606163/comment174
   UOB Privi Miles Wealth Banking http://pantip.com/topic/32606163/comment174
   UOB Privi Miles Privilege Banking http://pantip.com/topic/32606163/comment174
   KTC VISA payWave signature http://pantip.com/topic/32606163/comment189
เปิดตัวปี 2559
   Kbank King Power Signature http://pantip.com/topic/32606163/comment215
   GSB Prestige http://pantip.com/topic/32606163/comment221
เปิดตัวปี 2560
   SCB Prime http://pantip.com/topic/32606163/comment235
   Thanachart Blue Diamond VISA signature http://pantip.com/topic/32606163/comment246
   Thanachart Black Diamond VISA signature http://pantip.com/topic/32606163/comment247
   KBank The Passion VISA signature http://pantip.com/topic/32606163/comment261
เปิดตัวปี 2561
   KTC Vejthani VISA signature http://pantip.com/topic/32606163/comment265
   UOB Lady Solitaire VISA signature
   Citi Premier VISA signature
   SCB M LUXE VISA signature
   KBang OneSiam VISA signature

VISA Infinite มี 11 บัตร
เปิดตัวปี 2554
   Citibank Ultima http://pantip.com/topic/32606163/comment8
เปิดตัวปี 2555
   KTC-KTB Precious Plus VISA Infinite http://pantip.com/topic/32606163/comment7
เปิดตัวปี 2556
   SCB private banking http://pantip.com/topic/32606163/comment9
เปิดตัวปี 2557
   The Wisdom VISA Infinite http://pantip.com/topic/32606163/comment10
   Citibank Ultima Metal http://pantip.com/topic/32606163/comment64
เปิดตัวปี 2558
   Bangkok Bank VISA Infinite http://pantip.com/topic/32606163/comment108
   Citibank prestige http://pantip.com/topic/32606163/comment196
เปิดตัวปี 2559
   Citibank ROP preferred http://pantip.com/topic/32606163/comment6
เปิดตัวปี 2561
   UOB Infinite https://pantip.com/topic/32606163/comment264
   SCB M LEGEND
   KBank OneSiam VISA Infinite

สิทธิพิเศษของบัตร VISA https://www.visa.co.th/th_TH


World MasterCard มี 10 บัตร
เปิดตัวปี 2551
   KTC World MasterCard http://pantip.com/topic/32606163/comment12
เปิดตัวปี 2555
   SCB First http://pantip.com/topic/32606163/comment11
เปิดตัวปี 2557
   Central Black http://pantip.com/topic/32606163/comment13
เปิดตัวปี 2558
   KTC X World Rewards http://pantip.com/topic/32606163/comment208
   KTC World rewards MasterCard http://pantip.com/topic/32606163/comment208
เปิดตัวปี 2559
   SCB Beyond http://pantip.com/topic/32606163/comment212
   Citi ROP select http://pantip.com/topic/32606163/comment4
เปิดตัวปี 2560
   Thanachart Blue Diamond World MasterCard http://pantip.com/topic/32606163/comment246
   Thanachart Black Diamond World MasterCard http://pantip.com/topic/32606163/comment247
   SCB My Travel World Rewards MasterCard http://pantip.com/topic/32606163/comment251
สิทธิพิเศษบัตร World ดูได้ที่ http://www.worldcard.mastercard.com/content/world/ap/en.html
MasterCard Priceless Cities https://www.priceless.com/en-th.html

World Elite MasterCard มี 2 บัตร
เปิดตัวปี 2557
   Central The Black http://pantip.com/topic/32606163/comment14
เปิดตัวปี 2560
   GSB Infinite Banking https://pantip.com/topic/32606163/comment263
สิทธิพิเศษบัตร World Elite ดูได้ที่ http://www.worldelite.mastercard.com/content/world-elite/apmea/en.html
MasterCard Priceless Cities https://www.priceless.com/en-th.html

เพิ่มเติมหัวข้อเกี่ยวกับบัตรเครดิต
การจัดระดับบัตร AMEX http://pantip.com/topic/32606163/comment19
บัตรเครดิต platinum ที่ยังคงความเป็น platinum อยู่ http://pantip.com/topic/32606163/comment150
รวมกระทู้บัตรเครดิตที่น่าสนใจ http://pantip.com/topic/35154607

ปล หากยังไม่จุใจเชิญติดตามต่อ
ภาคสองได้ที่กระทู้ "http://pantip.com/topic/32863970 รวบรวมบัตรอภิสิทธิ์ของธนาคารในประเทศไทยมาให้ชมกันครับ"
ภาคสามที่กระทู้ "http://pantip.com/topic/32981128 รวบรวมบัตรเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศมาให้ชมกันครับ"
และภาคสี่ที่กระทู้ "http://pantip.com/topic/34846694 รวบรวมบัตรเกี่ยวกับโรงแรมต่าง ๆ"

ท้ายสุดขอฝากเพจ "สังคมไทยไร้เงินสด" ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/NyhanAndTheGang/ อัปเดตข่าวสารและโพรโมชันบัตรเครดิตทุกวันเพื่อคุณ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่