สอบถามเรื่องขนาดสายไฟฟ้าภายในบ้านแบบร้อยท่อ ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

เป็นงานขอมิเตอร์ใหม่นะ 30/100 เพราะต่อเติมแยกออกมาใหม่
1. เราสามารถใช้สาย THW1.5 เดินจากตู้เมนไปหาสวิทช์แบบแยกวงจรแสงสว่างได้เลยหรือไม่ หรือต้องลาก 2.5ออกจาตู้ แล้วค่อยไปลดตรงหน้าสวิทช์เป็น 1.5 ?
2. เหมือนข้อ 1 แต่เป็นปลั๊ก 10 คู่ ใช้สาย THW2.5 สามารถเดินจากตู้ไปหาปลั๊กได้เลยหรือต้องเดิน 4.0 ออกจากตู้แล้วค่อยไปลด?
3. การเชื่อมจุดแบบไหนถึงถูกต้องที่ กฟน ตรวจแล้วผ่าน หรือผ่านทั้งคู่?


หมายเหตุ*. ห่วงเรื่องการตรวจของ กฟน มากกว่า เพราะถึงสายจะเล็ก 1.5 ผมก็เน้นไม่ต่อเกิน 10A ถ้าเกินแยกวงจรใหม่ แต่อย่างที่บอก สงสัยเรื่องสามารถลาก 1.5 เข้าตู้ได้เลยหรือป่าว จะผิดระเบียบตรวจของ จนท.กฟน. หรือป่าว

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
การเดินสายไฟในบ้านปกติ
1.เดินลอยในอากาศ จะเป็นในส่วนสายจากมิเตอร์เข้าบ้าน
2.เดินเกาะผนัง สาย VAF บ้านแบบเก่า
3.ร้อยท่อฝังในผนัง สายTHW บ้านปูนนิยมใช้วิธีนี้ไม่เห็นสายไฟบนผนัง
4.เดินร้อยท่อใต้ดิน สายไฟสนามนอกบ้าน สาย NYY

ขนาดสายไฟต้องสัมพันธ์กับขนาดเบรกเกอร์
สายขนาด 1.5   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  10 A
สายขนาด 2.5   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  16 A
สายขนาด 4.0   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  20 A
สายขนาด 6.0   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  30 A
สายขนาด  10   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  40 A
สายขนาด  16   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  50 A
สายขนาด  25   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  60 A
สายขนาด  35   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  80 A
สายขนาด  50   ใช้เบรกเกอร์ขนาด  100 A

ดูในตาราง 3.1 วิธีการเดินสาย  http://www.bangkokcable.com/product/InstallationGuide.pdf

ขนาดเบรกเกอร์ดูจาก ขนาดสายไฟสาย L ,N ในวงจรที่เล็กที่สุดของแต่ละวงจร

สายขนาด 1.5 ใช้ในเดินไฟแสงสว่าง
สายขนาด 2.5 ใช้ในเดินปลั๊กไฟ

สายขนาดเล็กกว่า 1.5 ไม่นิยมใช้ (จำไม่ได้มีข้อกำหนดให้ใช้สายเล็กสุดได้ที่ 1  หรือ 1.5 sq.mm.)

ในกรณีของคุณขอจะขอมิเตอร์ 30/100
ถ้าใช้เบรกเกอร์ขนาด 100A ต้องใช้สายขนาด 50sq.mm (มิเตอร์-ลอยในอากาศ-ร้อยท่อ -ตู้โหลด)
ถ้าใช้เบรกเกอร์ขนาด 75-80A ต้องใช้สายขนาด 35sq.mm (มิเตอร์-ลอยในอากาศ-ร้อยท่อ -ตู้โหลด)
ความคิดเห็นที่ 1
สาย 1.5 Sq.mm. ทนกระแสได้ประมาณ 15 A.(แล้วแต่ชนิดสายกรณีนี้ กล่าวถึง IEC01 หรือสาย THW) หลักการออกแบบคือ วงจรนั้น เบรกเกอร์ต้องป้องกันสาย ความหมายก็คือ พิกัดของเบรกเกอร์ต้องน้อยกว่า พิกัดที่สายทนได้ ในกรณีนี้คือ ขนาดพิกัดเบรกเกอร์ที่ใช้ ต้องน้อยกว่า 15 A และยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงคือ การเผื่อขนาดสายตามหลักการออกแบบไว้ที่ 125% ของขนาดโหลดของวงจรนั้นๆ ความหมายก็คือ นอกจากเบรกเกอร์จะต้องน้อยกว่าพิกัดกระแสที่สายทนได้ยังต้องน้อยกว่าอย่างน้อย 25% ของขนาดพิกัดสาย
ตอบแบบบ้านๆคือ ให้ใช้ขนาดสาย 2.5 Sq.mm. ตลอดในส่วนของวงจรสายป้อน + สาย 1.5 Sq.mm เป็นสายดิน ของวงจร กับขนาด เบรกเกอร์ 15 A ส่วนสายระหว่างโคม อาจใช้เป็น 1.5 Sq.mm. พอได้

วงจรเต้ารับ ในทางออกแบบ คร่าวๆ 1 วงจรย่อย ไม่ควรเกิน 9 จุด ถ้าประมาณ 10 จุด แนะนำ สาย 4 Sq.mm. + 2.5 Sq.mm. เป็นสายดิน ส่วนการลดขนาดสายนั้นลดส่วนที่ต่อแยกลงอุปกรณ์แต่ละตัวเท่านั้น ไม่ควรลดส่วนที่เป็นสายป้อน

ส่วนการตรวจ ทางการไฟฟ้าจะตรวจระบบการต่อลงดิน ขนาดสายประธานจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาตู้เมน ขนาดเบรกเกอร์เมน สายวงจรย่อยต่างๆ(ซึ่งส่วนใหญ่จะให้แก้ไขสายขนาด 1.5 Sq.mm. อาจจะเป็นเพราะคิดถึงการเผื่อการต่อเติมและการพ่วงใช้ชั่วคราว)

แนะนำ
สายวงจรแสงสว่าง 2x2.5 Sq.mm. THW/1x1.5 Sq.mm. Ground in 1/2" EMT
สายวงจรย่อยเต้ารับ 2x4 Sq.mm. THW/1x2.5 Sq.mm. Ground in 1/2" EMT
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่