อยากทราบว่าปัจจุบันมี "การเลือกคู่ครอง"โดยพิจารณาเลือกคุณสมบัติตามหลักสมชีวิตธรรม4 มากน้อยเพียงใด

กระทู้คำถาม
เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีอัตราการหย่าร้างสูง คู่ครองถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตสมรส พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนเรื่องการเลือกคู่ครองเอาไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ครองที่เหมาะสม 4 ประการ จะทำให้สามารถครองรักกันได้อย่างราบรื่น และยืดยาว หลักธรรมนี้มีชื่อว่า "สมชีวิตธรรม4" จึงอยากทราบว่าปัจจุบันมีการนำหลักสมชีวิตธรรม 4 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคู่มากน้อยเพียงใด ?
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่