วิธีการคัดเลือกพระภรรยาเจ้า ของพระเจ้าแผ่นดิน

กระทู้คำถาม
เรียนผู้รู้ทุกท่านครับ

ผมมีความสงสัยในเรื่องวิธีการคัดเลือกพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่ 5 ครับ เพราะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด ผมสงสัย ดังนี้ครับ

1. เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินทรงเลือกเองหรือไม่ ว่าต้องการให้ใครเป็นพระภรรยาเจ้า
2. เหล่าเสนาบดีเป็นผู้เลือกให้เอง และเสนอต่อพระเจ้าแผ่นดินว่าควรที่จะสถาปนาพระองค์ใดเป็นพระภรรยาเจ้า
3. พระองค์เจ้าน้องนางเธอเลือกที่จะถวายตัว ด้วยพระองค์เอง

ที่ผมสงสัยไม่ได้จะมีเจตนาลบหลู่พระเกียรติอันใด หากเห็นว่าไม่เหมาะสมก็แจ้งลบได้เลยครับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
แต่สงสัยเนื่องจาก อ่านประวัติศาสตร์ช่วงนี้แล้วยังคาใจ ทำไมเป็นพี่น้องร่วมเจ้าจอมเดียวกันถึง 3 พระองค์ ทั้งที่พระองค์เจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 มีหลายพระองค์  
และวิเคราะห์เองเล่นๆว่า

1. หากมีเสนาบดีคนใด ที่มีหลานเป็นพระองค์เจ้าหญิงแล้ว อยากให้อำนาจอยู่ของตระกูลดำรงต่อก็อาจจะให้หลานถวายตัวเพื่อที่จะได้เป็นภรรยาเจ้าและมีสมเด็จเจ้าฟ้า หรือมองถึงขั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไป
2. เหล่าเสนาบดีเลือกเอง แต่จงใจจะเลือกจากพระองค์เจ้าหญิงที่ไม่มีฐานอำนาจของตระกูลเดิมมากนัก เพื่อที่จะสามารถควบคุมนโยบายที่เกื้อหนุนกลุ่มของตนเองได้  หรือ
3. ทรงเลือกด้วยพระองค์เอง ว่าต้องการมีพระภรรยาเจ้าพระองค์ใด อาจจะเพื่อความปรองดอง การถ่วงอำนาจกัน ในพระราชสำนักฝ่ายใน

ผิดถูกประการใด ขอความคิดเห็นจากผู้รู้ทุกท่านด้วยครับ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่