ประเทศไทย ที่รวมแห่งศาสนาพุทธนิกายต่างๆ ของโลก

ประเทศไทย ที่รวมแห่งศาสนาพุทธนิกายต่างๆ ของโลก
โดยเฉพาะ เถรวาทและมหายาน
ผู้รู้หลายท่านได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ เถรวาทและมหายานไว้อย่างน่าฟัง
".....ถ้าไม่มีมหายาน ก็เป็นที่น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปโดยเร็ว ผู้นับถือจะลดน้อยไปทุกที และจะกลายเป็นศาสนาเล็กๆ ไม่แพร่หลายกว้างขวาง
ถ้าไม่มีเถรวาท ก็น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำให้เตลิดเปิดเปิงไป โดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้ง ไม่มีผู้รักษาหลักการที่แท้จริงเอาไว้
เป็นอันว่าทั้งสองนิกายทำหน้าที่อย่างดีอยู่คนละทาง
มหายานสร้างความไพศาล เถรวาทสร้างความมั่นคง...."
หลวง วิจิตร วาทการ

อาจารย์วศิน อินทสระ ท่านเคยกล่าวไว้ว่า
พุทธศาสนานิกายเถรวาทว่า เป็นเสมือนลำต้น
ที่ยังคงตั้งเด่นเป็นแก่นสง่า...รักษาความคงทนของต้นไม้ไว้
ในขณะที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น
เปรียบเสมือนใบไม้ ผลไม้ที่ให้ร่มเงาแผ่ไป
มีดอกมีผลมีประโยชน์มากมายแก่สรรพสัตว์

เหนือสิ่งอื่นใด
พุทธศาสนาทั้ง ๒ นิกาย เปรียบเสมือนนกหนึ่งตัว
ที่มี ๒ ปีก ซึ่งช่วยพยุงกันให้ถึงจุดหมาย.....ในที่สุด
เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีความสามารถในการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลออกไปอย่างมาก
โดยเฉพาะในดินแดนตะวันตก ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา นิกายมหายานทั้งสายธิเบต (ขององค์ทะไลลามะ) และสายญี่ปุ่น (โดยเฉพาะนิกานเซ็น) เป็นที่สนใจกันเป็นอย่างมาก
พุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ชาวตะวันตก โดยส่วนใหญ่จะมาจากปีกนกนิกายมหายานเกือบทั้งสิ้น
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่