[CR] แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

การนัดหมาย

   เริ่มจาก จขกท. ขอทำการนัดหมายวันเวลาที่จะมายื่นคำร้องโดยโทรไปที่เบอร์ 1900 222 343 ในวันที่ 28.08.2013 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลได้ทำการนัดหมายการขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ ให้ในวันที่ 30.08.2013 เวลา 9.30 น. พร้อมกับส่งรหัสเพื่อนำมาแจ้งบริเวณด้านหน้าของสถานทูตและให้มาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

เอกสาร (คัดลอกข้อมูลมาจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ)

   - หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้งาน (พร้อมสำเนา 2 ชุด)
   -รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ (ด้านในมีบริการถ่ายรูปครับ)
   -แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ (ด้านในมีบริการกรอกข้อมูลครับ)
   -หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkolleg)
   -หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาและคำแปลภาษาเยอรมัน (จขกท.ยื่นเป็นภาษาอังกฤษครับ)
   -หลักฐานทางการเงิน (อย่างน้อยเดือนละ 659,- euro ตลอดระยะเวลาการศึกษา)
   -หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1

ขั้นตอนติดต่อก่อนการสัมภาษณ์
   
วันที่ 30.08.2013 จขกท. เดินทางไปถึงสถานทูตเวลา 9.10 น. อันดับแรกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสัมภาระและปิดเครื่องมือสื่อสาร แล้วนำไปฝากไว้ในที่ที่ทางสถานทูตจัดไว้ให้ เมื่อผ่านจุดตรวจสัมภาระจะต้องแจ้งรหัสที่ได้รับหลังจากที่ทำการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์แก่พนักงานในช่องบริการที่อยู่ติดกับบริเวณรับฝากของ เจ้าหน้าที่ในช่องดังกล่าวจะเขียนบัตรคิวให้เพื่อนำไปยื่นต่อไป จากนั้นเดินเข้าด้านในได้เลยครับ
   เนื่องจาก จขกท. ไม่ได้ถ่ายเอกสารใบตอบรับจากสถาบันเตรียมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkolleg) และหลักฐานการจองหอพักของมหาวิทยาลัย เลยต้องใช้บริการร้านถ่ายเอกสารภายในสถานทูต (ค่าบริการแผ่นละ 3บาท) เมื่อเตรียมและจัดเรียงเอกสารเสร็จเรียบร้อย จขกท. จึงไปแจ้งพนักงานด้านหน้าห้องสัมภาษณ์ (เป็นโต๊ะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นไปในส่วนของห้องสัมภาษณ์) พนักงานจะแจ้งว่าให้ไปติดต่อช่องบริการหมายเลขอะไร (จขกท. สัมภาษณ์ช่องบริการหมายเลข 7)
   หลังจากเข้าไปในส่วนของห้องสัมภาษณ์ให้นำบัตรคิวที่ได้รับจากพนักงานด้านหน้าไปใส่ในช่องสำหรับส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ แล้วรอเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เรียกครับ

การสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ขอย่อว่า จนทส. นะครับ)

  จขกท. : (นำเอกสารที่เตรียมมาทั้ง 2 ชุด ใส่ลงในช่องส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์)
  จนทส. : (ดูเอกสารทั้งหมดทีละแผ่น) จะเดินทางเมื่อไหร่คะ?
  จขกท. : 03.08.2013 ครับ ไปก่อนเปิดภาคเรียนเพราะต้องไปรับกุญแจหอพักครับ
  จนทส. : น้องจะไปเรียนที่ไหน เมืองอะไรคะ?
  จขกท. : ไป Heidelberg ครับ รายละเอียดตามเอกสารที่ Internationales Studienzentrum ระบุไว้เลยครับ
  จนทส. : อยากเรียนสาขาไหนคะ?
  จขกท. : (ตอบสาขาที่สนใจ)
  จนทส. : ทำไมถึงเลือกไปเรียนที่เยอรมนีคะ?
  จขกท. : (ตอบเหตุผลที่ตัดสินใจไปเรียนที่ประเทศเยอรมนี)
  จนทส. : ทำไมต้อง Heidelberg?
  จขกท. : (ตอบตามข้อมูลที่หามาครับ เช่น ประวัติมหาวิทยาลัย สาขาที่สนใจ สภาพแวดล้อมของเมือง)
  จนทส. : มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ในประเทศเยอรมนีหรือเปล่าคะ?
  จขกท. : ไม่มีครับ
  จนทส. : เปิด Blocked account ของ Deutsche bank เรียบร้อยนะคะ?
  จขกท. : ครับ เปิดแล้วครับ
  จนทส. : (ถามถึงเกรดและกิจกรรมที่เคยทำในสมัยเรียนมัธยม เพราะ จขกท. แนบ Lebenslauf ไปด้วยครับ)
  จขกท. : (ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนและแผนในอนาคตว่าอยากเรียนอะไร // ในขณะเดียวกัน จนทส. จะให้สแกนนิ้วมือครับ
  จนทส. : เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาไทยนะคะ ทางสถานทูตจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ (เย็บเอกสารที่หลังหนังสือเดินทาง)

[ขณะที่เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์กำลังถามคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะเรียบเรียงคำตอบของเราเขียนลงในสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วยครับ]

การชำระค่าบริการ
   
   หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะให้ไปชำระค่าบริการที่ช่องบริการหมายเลข 2 เป็นจำนวนเงิน 2,400 บาทครับ

ความคิดเห็นส่วนตัว
   - เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์อัธยาศัยดีมากครับ
   - ถ้าเอกสารครบถ้วนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ เพราะ จขกท. เตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งไว้ ไม่มีการเรียกดูเอกสารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน website เลยครับ
   - การบริการของสถานทูตฯรวดเร็วเป็นระบบมากครับ จขกท. ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการติดต่อครับ
ชื่อสินค้า:   visa germany
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่