zzz ความทุกข์สอนใจเราได้ดีกว่าความสุข zzz

กระทู้สนทนา

ความทุกข์ทน จนเจ็บ เก็บมาคิด
สอนให้จิต จดจำ ทำดีได้
ใจที่ทุกข์ ทำให้แกร่ง แต่งเติมไป
เราทุกข์ใจ ครั้งใด ให้ปล่อยวาง

ได้ความสุข ทุกครั้ง ชั่งใจคิด
ดีกว่าจิต ผิดพลาด ขาดทุกอย่าง
กว่าจะสุข คือความทุกข์ มานำทาง
ความสุขอย่าง สร้างความคิด จิตใจดี...ความสุขแม้จะทำให้เราต้องทนทุกข์ แต่ความทุกข์นั้นกลับสอนให้เราขจัดทุกข์ สอนให้เราหาต้นเหตุแห่งทุกข์
และหาทางหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ หรือเมื่อเกิดทุกข์จงอยู่กับทุกข์อย่างไม่ต้องทนทุกข์
แต่งเมื่อความเกิดความสุขแล้ว ถ้าเรายึดติดกับความสุขหรือหลงระเริงอยู่กับความสุข ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้ในภายหลังแสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่