พระพุทธเจ้าเป็นเลิศที่สุด เกินกว่าพระอรหันต์สาวกองค์ใด ทำไม ท่านไม่ตรัส อภิธรรมปิฎก และอรรถกถา ในสมัยท่านครับ?

คือผมสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น เลิศในทุกๆด้าน เป็นผู้บอกกล่าวทางให้กับพระสาวก
แต่กลับไม่ ตรัส อภิธรรมปิฎก และคลอบคลุมอรรถกถา(การตีความ)เพราะไม่มีผู้ใดจะทำได้ดีกว่าพระพุทธเจ้า

และ ในสมัยก่อน ไม่มีอรรถกถา อภิธรรมปิฎก แต่คนสามารถบรรลุธรรมได้เป็นอันมากครับ

หรือมี อภิธรรม และอรรถกถา ในตอนพุทธกาลแล้วแต่ นำมาเรียบเรียงใหม่โดยพระอรหันต์สาวก

แต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเลิศ และท่านมีสัพพัญญุตญาณ ทำไมท่านไม่ตรัส คำอธิบายเชิงอรรถ และอภิธรรม เสียในตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ครับ

เพราะพระพุทธเจ้า มีหน้าที่บอกทางให้สาวกเดินตามสู่ปลายทาง คือนิพพานเท่านั้น
หน้าที่ของสาวกคือเผยแพร่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นเช่นกัน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่