การลงทุน LTF แบบผิดเงื่อนไข ควรทำหรือไม่?????

กระทู้สนทนา
LTF       Max 15%, แต่ไม่เกิน 5 แสน และต้องถือไว้   5  ปีปฎิทิน

การผิดเงื่อนไข LTF

    ขายก่อน 5 ปีปฏิทิน
    ซื้อเกิน max  (แม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี)

    การขายผิดเงื่อนไขบลจ.จะหัก ณ ที่จ่าย 3%  สำหรับผลกำไร แล้วต้องนำไปรวมเป็นรายได้ยื่นคำนวณภาษี  (บางบลจ.อาจมีเบี้ยปรับเรื่องถ้าไปรับแคชแบคมา ต้องศึกษาเองนะคะ)  

    ต้องนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการซื้อ คืนให้สรรพากรในเวลาที่กำหนด
    ส่วนที่ซื้อเกิน (แม้ว่าจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี)  ก็ต้องเสียภาษี capital gain  นะคะ  

สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ  LTF นับหน่วยลงทุนแบบ  FIFO  ดังนั้นอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย  หลายๆ บลจ.จึงไม่ให้ขายทางเน็ต  เพื่อป้องกันความผิดพลาด  แต่บางบลจ.เช่น บัวหลวงทำได้  เราต้องระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเองค่ะ

ลองอ่านรายละเอียดที่เป็นตัวกฎหมายเองด้วยนะคะ  ที่เขียนข้างต้นคืออย่างสรุปย่อค่ะ

http://www.kasikornasset.com/TH/Documents/LTF_Tax_manual.pdf

ขอขอบคุณ : บลจ.กสิกรไทยที่ยังคงมีข้อมูลเผยแพร่ตรงนี้อยู่  เพราะหลายๆ บลจ.ไม่มีแล้วค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่