genf

ออกจากประเทศไทย 1979-ปัจจุบัน มาอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่า 44 ปี ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในหลายประเทศในทวีปยุโรป อาศัยอยู่ใน UK นานที่สุด เกือบ 20 ปี

ตอนนี้อยู่ที่ประเทศสเปน มาอยู่ได้ 18 ปีแล้ว รู้สึกว่าจะเป็นประเทศสุดท้าย ไม่ย้ายไปไหนแล้วถ้าเป็นไปได้

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่