Tui Laksi

เกิดเมื่อ: 05 ก.พ.

ทุกๆวัน คือ "วันเริ่มต้นใหม่" เสมอ !

❉...ค ว า ม สุ ข สำ ห รั บ ค น ที่ เ ข้ า ใ จ ชี วิต
เป็น...ความสุขที่ยิ้มได้ ... ทุกขณะ

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่