สมาชิกหมายเลข 2202068

เหนือทุกข์คือสุข
เหนือสุขคือนิพพาน


นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

ขอให้ทุกคนมีความสุขบนโลกใบนี้นะคะ

สติ๊กเกอร์

ครบรอบ 22 ปีพันทิป