กิจกรรมประกวดออกแบบการ์ดรักแม่ให้โลกรู้ ปี 2558

       พันทิปดอทคอมขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคนมาร่วมแสดงความรักต่อแม่ ผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการ์ดวันแม่ เพื่อเป็นตัวแทนให้ลูก ๆ ส่งมอบความรักสู่มือคุณแม่ทั่วประเทศ

เงื่อนไขกติกาการประกวด

 1. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีขนาดเท่ากับ A6 (6x4 นิ้ว) หรือ 1800 x1200 pixels (Save for web)
 2. จะต้องออกแบบผลงานให้เป็น ด้านแนวนอนเท่านั้น
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์โดยสามารถสร้างสรรค์จากการวาดหรือกราฟิกก็ได้ แต่จะต้องเป็นภาพที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่ใช่ภาพถ่ายรวมถึงห้ามเป็นภาพที่ลอกเลียน/ทำซ้ำ/ดัดแปลง/แก้ไข จากงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความละเอียดขนาด 300 dpi และนามสกุลไฟล์ .jpg .png เท่านั้น ส่งผลงานพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบกรณีได้รับการคัดเลือกกรุณาเก็บไฟล์.ai ไว้ส่งให้ทีมงาน
 6. ภาพทุกภาพที่ส่งประกวดห้ามใส่ลายน้ำ (watermark)/ห้ามใส่กรอบภาพ
 7. จำกัดการส่งผลงานที่ 1 คน ต่อ 1 ภาพเท่านั้น
 8. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว็บไซต์พันทิปดอทคอมขออนุญาตใช้ผลงานสำหรับกิจกรรมส่งการ์ด รักแม่ให้โลกรู้ ปี 2558 และการประชาสัมพันธ์ต่อไป
 9. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล จะมีการใส่เครดิตชื่อเจ้าของผลงานไว้บนการ์ดแบบละ 4,000 ใบ
 10. หากพบว่าผิดเงื่อนไขกติกาที่ระบุไว้ข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าผลงานดังกล่าวเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. *หมายเหตุ: หากผลงานของท่านได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออก ให้แก่ทีมงาน โดยชื่อและนามสกุลบนบัตรฯ จะต้องตรงกับชื่อที่ระบุไว้ตอนส่งผลงาน

กรรมการตัดสิน

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
      Co-founder & CTO เว็บไซต์พันทิปดอทคอม
อาจารย์พรยศ มณีโชติปิดิ
      อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ภานุวัฒน์ สิทธิโชค
      หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณศิระพงศ์ ดิลกธราดล (Noyneung)
      สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบนใบหน้า

ขั้นตอนการประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2558
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
 • การ์ดที่ได้รับรางวัล จะเป็นตัวแทนให้ลูก ๆ ส่งถึงมือ

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 2. ความสวยงาม 20 คะแนน
 3. เหมาะสำหรับเป็นตัวแทนของลูกๆทุกเพศทุกวัย 10 คะแนน

ของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับของที่ระลึก Limited Edition พร้อมจัดส่งถึงบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-279-6442 (คุณน้ำตาล)