ประกาศจาก Admin Club:

  • เพื่อนๆ Bookmark ชื่อเว็บ https://LHSiam.pantipmember.com ไว้หรือยังคะ :)