ประกาศจาก Admin Club: เ จ้ า ตั ว ร้ า ย, เก้าทัพ, เป๋าตังค์เป๋าตุง

| กติกา-มารยาท | ยินดีต้อนรับคลับคนรักหนัง | สมัครสมาชิก | คลังกระทู้ห้องคนรักหนัง |
๏ เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
๏ จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ
พระธรรมโฆษาจารย์ (อินทปญฺโญ ภิกขุ, 'ท่านพุทธทาส')
อย่าลืม!!! ช่วยกันเก็บกระทู้ดีๆเข้าคลัง

ขอความร่วมมือ : สมาชิกงดการขอรับบริจาค หรือรวบรวมเงิน นัดแนะเพื่อกระทำการใด ๆ ทางธุรกรรมด้านการเงินภายในห้องคนรักหนัง ซึ่งทาง pantip ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะทางหน้ากระทู้หรือหลังไมค์สมาชิก เว้นแต่จะได้แจ้งขออนุญาต pantip เป็นลายลักษณ์อักษร และทาง pantip ได้อนุญาตแล้ว จึงจะดำเนินการได้