ประกาศจาก Admin Club:

เพื่อนๆ Bookmark ชื่อเว็บ clublumpini.pantipmember.com ไว้หรือยังคะ :)