ประกาศจาก Admin Club: ก่ายยย..., proofman, Domingo