ร่วมงานกับ Pantip

Pantip.com รับสมัคร Test Lead 1 อัตรา

Pantip.com กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง Test Lead ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ Test Plan ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนจัดทำ Test Case และ Test Scenario
 • วางแผนการพัฒนาทีม Tester ในส่วน Technical และ การพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีประสบการณ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ใช้ SIT และ UAT
 • สามารถทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการแบบ Agile ได้
 • ถ้าสามารถใช้ Test Automation Tools จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • การฝึกอบรมสัมมนาความรู้ในงาน
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อปี
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
APPLY NOW
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022, Email: hr@pantip.com