คุรุสภาสำรวจรายชื่อเพื่อเรียน ป. บัณฑิต

กระทู้สนทนา
ตอนนี้คุรุสภากำลังสำรวจรายชื่อครูจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อเรียน ป.บัณฑิต
ตามรายละเอียดนี้

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=518&tid=

ดังนั้นครูจ้างคนใดที่พลาดการอบรม ก็ยังมีสิทธิเรียน ป.บัณฑิต
โดยต้องให้ต้นสังกัดส่งรายชื่อไปให้คุรุสภา ไม่งั้นพอเปิดเรียน ป.บัณฑิต ขึ้นมา
จะไม่มีสิทธิเรียนเพราะตกสำรวจ


ตอนนี้คุรุสภาน่าจะส่งเรื่องไปถึงทุกโรงเรียนแล้วล่ะนะ แต่อย่าได้ไว้ใจฝ่ายบุคคล
เพราะเขาไม่มีส่วนได้เสียตรงนี้ เขาอาจจะไม่สนใจและละเลยที่จะส่งชื่อชื่อกลับไปยัง
คุรุสภาก็ได้ ดังนั้นครูจ้างต้องดูแลตัวเอง ต้องไปทวงถามฝ่ายบุคคลเอาเองนะ

คุณสมบัติของครูจ้างคือต้องมีหนังสืออนุญาตสอนจากคุรุสภาก่อนถึงจะส่งรายชื่อได้
ใครยังไม่มีหนังสือนี้จากคุรุสภาก็ให้รีบทำซะ เร่งๆหน่อยก็ไม่เกิน 1 เดือน อย่างช้าก็ 3 เดือน
แสดงความคิดเห็น
Preview