กรอกแบบยื่น ภงด. 91 เรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กระทู้คำถาม
ใช้ยอดจากไหนกรอกในแบบคะ คือในแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ตามแบบ ภงด.1 ก กับยอดในแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ทั้งสองใบที่กล่าวมายอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เท่ากัน ไม่เข้าใจว่าต้องใช้ยอดไหนยื่นภาษี
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา