ถามผู้ใช้น้ำมัน e85

กระทู้คำถาม
จากที่ลองอ่านๆดู มีผู้สนใจใช้น้ำมัน e85 กันพอสมควร
ทั้งรถยนต์ , รถมอเตอร์ไซค์   แต่ปัญหาที่นอกเหนือจากทางเทคนิคคือ
การหาปั้มหรือจุดเติมน้ำมัน  e85  นั้น ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

ถ้าสมมุติว่า ใครที่อยู่ ตจว. ห่างไกลจากปั้มที่มี e85 อยู่สัก เกิน 40 กม. ขึ้นไป
แล้วมีตู้เติมน้ำมัน e85 อาจจะเปน ปั้มหลอด  , ตู้เติมเงิน , หรือ น้ำมันขวด
ซึ่งคิดราคาขาย e85 สูงกว่าทั่วไปลิตรละ 5 บาท เช่น
น้ำมัน e85           ลิตรละ 30 บาท จากปกติ 24.83 บาท
แก้สโซฮอล์ 91   ปกต ิลิตรละ 40 บาท
ซึ่ง e85 จะถูกกว่า ลิตรละ 10 บาท
เปนค่ากำไร  
คนที่ใช้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จะสนใจใช้บริการหรือไม่ครับ ?  
ผู้ใช้ก็จะประหยัดไปได้ พอสมควร

คือผมมีโครงการจะสนับสนุน ให้ร้านของชำ  ตามหมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ
ขายน้ำมัน e85
แสดงความคิดเห็น
Preview