เก็งวิอาญา เตรียมสอบ ย่อฎีกา เนติ 2/66 (เตรียมสอบ 3 สนาม)

กระทู้ข่าว
เก็งวิอาญา เตรียมสอบ ย่อฎีกา สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา เนติ 2/66 (เตรียมสอบ 3 สนาม)
- ฎีกา5ดาว วิอาญา, สกัด ฎีกาเนติฯ, ฎีกาเด่นสถาบันติว เอกสาร pdf

http://www.lawsiam.com/?name=download


- แบ่งปัน เอกสาร สามารถดาวน์โหลด เพื่อทบทวนความรู้ (ฟรี) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชากฎหมาย (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา เท่านั้น)

เพิ่มเติม :
กลุ่มสำหรับแบ่งปัน (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) https://www.facebook.com/groups/lawsiam/?fref=ts
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การศึกษา การเรียน กฎหมายชาวบ้าน