บันทึกข้อสอบ มสธ สอบซ่อม 1/56 สัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 85 8-9 กพ 57

กระทู้คำถาม
กระทู้นี้ขอทำไว้เพื่อรุ่นน้อง (ถ้าเราสอบผ่าน ^_^ ) หรือว่าที่เพื่อนร่วมรุ่น (ถ้าเราสอบไม่ผ่าน =_= )
ในอนาคตข้างหน้า จะค้นหาข้อสอบเก่าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

และท่านสมาชิกใดที่ไปสอบและจำโจทย์ได้ โปรดช่วยกันลงบันทึกไว้ ก่อนที่จะลืม เพื่อรุ่นน้องตาดำๆ ผมหงอกหลานเส้น เถอะคะ  *_*




41451 กฎหมายระหว่างประเทศ ( มหาโหด...โครตหิน...กินแต่U...Kuละเบื่อ...บนไปเพื่อ...เผื่อได้H... ^_^.  .................. Sก่อนไหม =_= )
สอบวันเสาร์ 8 กพ 2557 เวลา 09.00-12.00

1. การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคี เป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS 1982)  ประเทศไทยต้องเตรียมตัวทางด้านนิติบัญญัติอย่างไร

2. จำได้คราวๆ เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ หลักการของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาท การระงับ ผลของคำชี้ขาด
และศาลไทยจะต้องบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร

3. นายโมฮัมเหม็ด (อ่านออกเสียงเบาแรกๆ เราอ่านว่า นายโม ห+อำ เหม็น =_= ) มีบิดาคนไทย มีมารดาอินโดนีเซีย(หรือมาเลเซียนี้ละคะ)
เกิดที่สิงคโปร์ แต่งงานแล้ว อายุ25ปี ระหว่างมาเยี่ยมบิดาที่ไทย เกิดไปปิ้งนางสาวยินดี อายุ20ปี แต่มารดานางสาวยินดีไม่ยินดีที่จะให้แต่งงานกัน
เพราะนายโมฮัมเหม็น แต่งงานแล้ว จึงอ้างว่า ตามกฎหมายไทยหากบุคคลใดสมรสแล้ว สมรสอีกไม่ได้
นายโมฮัมเหม็นแย้งว่า เขานับถืออิสลาม แต่งงานได้ 4คน =_=
ถามว่า นายโมฮัมเหม็นจะแต่งงานกับนางสาวยินดีได้หรือไม่ อย่างไร





สุดท้าย กรุณาอย่าลบออกจากแท็ก ไกลบ้าน ห้องศาลาประชาคม ได้ไหมคะ เพราะต่างแดนมีนักศึกษาของ มสธ อยู่ไม่น้อย  พลีสสสสสสสส........
แสดงความคิดเห็น
Preview