[CR][SR]## เกาะรอก:ฟ้า จรด ทราย ##

กระทู้รีวิว


Trip : เกาะรอก
วัน เวลา : 26 มกราคม 2557
การเดินทาง : 2ช.ม. โดย สปีดโบ้ท
จุดเริ่มต้น : Royal Phuket Marina จ. ภูเก็ต
สภาพอากาศ : ท้องฟ้าแจ่มใส มีคลื่นเล็กน้อยในช่วงเช้า
ชื่อสินค้า:   เกาะภาคใต้
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
**SR - Sponsored Review : ผู้เขียนรีวิวนี้ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง แต่มีผู้สนับสนุนสินค้าหรือบริการนี้ให้แก่ผู้เขียนรีวิว โดยที่ผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอื่นใดในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview