ช่วยแปล โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

กระทู้คำถาม
สามสิ่งควรกระทำให้มี

หนังสือสอนสั่งข้อ                                วิทยา
เว้นบาปเสาะกัลยาณ์                            มิตรไว้
หนึ่งขาดปราศจากโทษ                         คติหอ ใจเฮย
สามสิ่งควรมีให้                                 มากหยั่งยืนเจริญ

ขอคนช่วยแปลหน่อยครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview