กรมการกงสุล ประกาศแจ้งเกี่ยวกับเวลาทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้า

กระทู้ข่าว
ประกาศกรมการกงสุล
วันที 14 มกราคม 2557

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่ยื่นทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ (รายละเอียดตามรูป)


----------

ประกาศเดิม

ประกาศกรมการกงสุล
วันที 14 มกราคม 2557

เนื่องจากการทำหนังสือเดินทางในขณะนี้ไม่ได้ดำเนินการในช่วงปกติ กรมการกงสุลจึงขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 เป็นต้นไป มีเหตุจำเป็นต้องจำกัดปริมาณคำร้องที่สำนักงานหนังสือเดินทางบางนาและปิ่นเกล้า รวมกันไม่เกิน 2,500 เล่มต่อวัน จนกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

----------

ประกาศกรมการกงสุล
วันที 13 มกราคม 2557

กรมการกงสุล ประกาศแจ้งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้าจะเปิดให้บริการตามเวลาดังนี้

1. บริการด้านหนังสือเดินทาง (รองรับได้ชั่วโมงละ 100 คน ต่อ 45 บูธ)
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

การรับเล่มหนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจะใช้เวลาในการจัดส่งอย่างน้อย 7 วันทำการหลังจากรับคำร้อง สำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือเดินทางไว้ก่อนวันที่ 11 มกราคม 2557 เฉพาะที่สำนักงานฯ บางนาและปิ่นเกล้า สามารถขอรับเล่มได้ที่สำนักงานฯ ที่ท่านยื่นขอไว้ ภายใน 15.00 น. ส่วนท่านที่ยื่นขอหนังสือเดินทางไว้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สามารถขอรับเล่มได้เมื่อกรมการกงสุลเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในส่วนสำนักงานฯ ต่างจังหวัด ยังคงปิดรับคำร้องจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. บริการด้านการรับรองเอกสาร
ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

3. บริการรับรอง/แก้ไขในวีซ่าสติกเกอร์
ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2557

----------
ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview