กระทู้นี้ถูกลบเนื่องจาก เป็นการร้องเรียนสินค้าและบริการซึ่งถูกสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น