คำกลอนพระอาจารย์ มั่น ตรงจริตของเจ้าของกระทู้นะ

กระทู้สนทนา
ทำภพใหม่ไม่หน่ายหนี  ว่าอย่างต่ำกามคุณห้าเป็นราคี

อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน  ถ้าจะจับตามวิธีมีในจิต

ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร  เคยทั้งปวงเพลินมาเสียช้านาน

กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิต  ไปในส่วนที่ผิดก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่

เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขิน  สิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลิน

เพลินจนกลืนลืมตัวไม่กลัวภัย  เพลินดูโทษคนอื่นดื่นด้วยชั่ว

โทษของตัวเองไม่เห็นเป็นไฉน  โทษคนอื่นเขามากสักเท่าไร

ไม่ทำให้ให้เราตกนรกเสียเลย   โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก

ลงวิบากไปตกนรกแสนสาหัส   หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคย

เว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้ชมเชยสุขพ้นทุกข์ภัย

เมื่อเห็นโทษตนชัดพึงตัดทิ้ง   ทำอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้

เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัย  เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง

ดีไม่ดีนี้เป็นผิดของจิตนัก   เหมือนไข้หนักถุกต้องของแสลง

กำเริบด้วยพิษผิดสำแลง   ธรรมไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม........วันหลังจะมาต่อใหม่ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนา มหาสติปัฏฐาน 4 ศาสนาพุทธ