สงสัย เกี่ยวกับสภาวะ

กระทู้คำถาม
ผมเคยอ่านมาบ้าง แต่ก็ยังไม่เข้าใจ
กับสภาวะ ของการนิพพานที่ไม่เป็นทั้ง อนัตตาและอัตตา ที่เขาเรียกว่า สุญญตากัน
คำถามที่ผมต้องการคำตอบ
1 อัตตา เป็นอย่างไร คืออะไร ?
2 อนัตตา เป็นอย่างไร คืออะไร ?
3 อนัตตา แตกต่างกับอัตตา อย่างไร ?
4 สุญญตา หรือ สภาวะที่นิพพานเป็นเช่นไร ?
5 สุญญตา ต่างจาก อนัตตา กับ อัตตา อย่างไร?

คำตอบผมขอเป็นแบบอธิบายละเอียดนะครับ ถ้ามีอ้างอิงก็ขอที่มาด้วยพระไตรปิฎกส่วนไหนก็ว่าไปครับ
ถ้าผมเขียนผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วย และขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าต้องการคำตอบ  มันต้อง ปฏิบัติเข้ามา  ถึงจะ  ทราบ สุญญตา ได้

สุญญตานั้น ไม่ใช่ว่า  ต้องไป ถึงนิพพาน แล้ว จึงค่อย พบ สภาวะสุญญตา

สุญญตา เป็น ปฏิปทา  เป็นชื่อ ของ อสังขตปฏิปทา คือ  หมายถึง หนทางปฏิบัติเพื่อให้ถึง อสังขตธรรม

สุญญตา หากคุณ คุ้นเคยกับ การลงมือประกอบบ่อยๆ มีจิตตั้งมั่นอยู่กับ สุญญตา เราก็จะเรียกว่า  การรู้จักประกอบ " สุญญาสมาธิ "

สุญญตาสมาธิ หาก ทดลองลงมือ ไม่ได้ยากอะไร

เงื่อนไขแรก  ต้อง พ้น " รูปราคะ และ พ้นอรูปราคะ "  ดังนั้น  ต้องทำความเข้าใจ ในการ ตั้งกรรมฐาน อย่า
ใช้ มหาภูตรูป4 มาเป็นตัว ระลึก-ปฏิบัติ-ฐาน

ลมหายใจเข้ายาว ลมหายใจเข้าสั้น  เป็น  สภาวะของลมหายใจ  ที่เรา  ระลึกได้ ว่า มันสั้น มันยาว โดย
ความสั้น ความยาว มันจะเกิดจาก  ความแตกต่าง ที่ได้จากการ  หัดรู้หัดดู  

จะเห็นว่า ไม่ได้กล่าวให้ สร้างฐานจาก รูป( ลมหายใจ ) หรือ จุดกระทบของลม

แต่ให้ใช้ สัญญาในการเข้าระลึก  เพื่อเจริญ  สติ  ปฏิบัติเป็นฐาน หรือ สติปัฏฐาน

หากคุณ  ระลึกได้  ในสภาวะของลมหายใจ  ไม่ใช่  การรู้ลม หรือ การรู้จุดกระทบลม แค่นี้ ก็  พ้น " รูปราคะ  "

Once ที่จิตอยู่ใน  การงานที่พ้นเรื่อง รูปราคะ  เมื่อนั้น  เป็น สุญญตา

เพราะ ราคะ ไม่ปรากฏ  ตัณหาที่จะแทรกไม่มี  เราจึง เรียก  ขณะจิตที่ไม่มีรูปราคะ ว่าเป็น สุญญตา

ทีนี้  หากคุณ หัดรู้ หัดระลึก ลมหายใจ บ่อยๆ ทำทั้งวัน ไม่มีว่างเว้น ไม่มีลาป่วย ไม่มีลากิจ ไม่ ตะ ขอ แอ้ม!! ก่อน

แต่ไม่ว่ายามใด  คุณก็เห็น  จิตเข้าไประลึก  ความมีอยู่ของลมหายใจ  ทั้ง 6 อาการ  ระลึกได้เมื่อไหร่
ก็เป็น สุญญตา เมื่อนั้น

และ เพราะมีความต่อเนื่อง ไม่มีลา ไม่มีขาด ไม่มีเลิก ปฏิบัติ จึงชื่อว่า  จิตตั้งมั่น ตั้งตรง สู่.............

สู่อะไรหละ  นอกจาก  สู่ อสังขตธาตุ อย่าได้สงสัย ไม่เชื่อ พิสูจน์เลย นับแต่บัดนี้ อย่าได้ มัวแต่  " คิดสร้างสภาวะความเข้าใจ"

ขอให้  มุ่งไปที่  " แจ้งสภาวะไปตามความเป็นจริง " แทน
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก