สมชัย ศรีสุทธิยากร

กระทู้สนทนา
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1388380009&grpid=00&catid=&subcatid=


ถามว่า มีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายรัฐบาลให้ กกต.ลาออก  นายสมชัยกล่าวทีเล่นทีจริงว่า ถ้าด่ามากๆ อาจจะลาออกได้  แต่ถ้า กกต.ออกไปจะเกิดอะไรขึ้น อยากให้ฝ่ายการเมืองคิดให้ดีก่อน โดยเฉพาะสิ่งรัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญมาตา 181 เช่น การขออนุมัติงบกลาง งบสำรองจ่าย การทำสัญญาที่จะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การใช้ทรัพยากรของรัฐที่ถูกมองว่าเป็นหาเสียง และการตรึงราคาน้ำมันดีเซลโดยขยายเวลาอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล หากไม่มี กกต. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 น้ำมันดีเซลขึ้นแน่นอน  จะคิดอะไรขอให้รอบคอบสักนิด ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น.

ข้าว่า เอ็งลาออกไปเถอะ สมชัย ข้าจำเอ็งได้ดี สมัยที่เอ็งร่วมมือกับพรรคพวกของเอ็ง จัดตั้งองค์การเถื่อนภาายใต้ชื่อ องค์กรกลาง เที่ยวไล่
คุกคามพรรคการเมืองที่เขาไม่ให้ความมือเช่น พรรคประชากรไทย เชิญเขาไปโต่วาที แต่เขาตอบปฏเิสธ เอ็งทำพานใส่ชมภู่ไปตั้งไว้หน้าป้าย
ชื่อพรรคประชากรไทย พวกเอ็งมีสิทธิอะไรที่จะไปบังคับเขา ในเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับองค์เถื่อนของพวเอ็ง ลาออกไปเถอะ อยู่ต่อไปไม่อาย
หมามันก็ตามใจ.....อ้วน กทม.
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง