พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทู้สนทนา
ผู้บัญชาการทหารบก-ผบ.ทบ ตำแหน่ง ผบ.ทบ.เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ จึงต้องมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า เพราะต้องเป็นบุคคลที่ไว้วางพระราชหฤทัย.

เช่นกัน ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ก็ต้องได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ก็เป็น
บุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย.

จะผิดกันก็คือ ผบ.ทบ.ได้รับการคัดเลือกจาก กองทัพบก นายกฯได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชน.

ถ้าจะบอกว่า ผบ.ทบ.ได้รับการเลือกจากกองทัพด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ก็ต้อง
บอกว่า เอาความจริงมาพูดไม่หมด มันเอกฉันท์เพราะมีการวางทายาทเอาไว้.

ไม่มีตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารในประเทศที่ปกครองในระบอบ เสรีประชาธิปไตย ชาติไหน
ในโลกนี้ ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรอก หรือใครเห็น
ว่ามีก็ยกตัวอย่างมา.

ดังนั้น ตำแหน่งนายกฯต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด เมื่อนายทหารคนไหนไม่สามารถ
ปฏิบัติ์ตามคำสั่งของ นายกฯ ได้ก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือ.

ลาออก-ปลดออกจากตำแหน่ง  ประยุทธ ไม่มีทางเลือกมากไปกว่านี้  อย่าลืมว่ามี
พระราชกฤษฎีกา ลงมาแล้ว ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2.กุมภาพันธ์ 2557.

ถ้ามีผู้ใดขัดขวาง มิให้มีการเลือกตั้งในวันดังกล่าว ผู้นั้นกระทำตวามผิด ฐานขัดขวาง
พระราชกฤษฎีกา เท่ากับขัด พระบรมราชโองการ.....
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง