ประชาธิปไตย แบบ ทางตรง หรือทางอ้อม

กระทู้สนทนา
ช่วงนี้คนไทยกำลังตื่นตัวเรียกร้องให้เกิดการปฎิรูปทางการเมือง จ่าเลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยอีกรูปแบบนึงที่หลายๆประเทศกำลังเริ่มใช้กันมาให้อ่านกันครับ นั่นคือ "ประชาธิปไตยทางตรง" หมายถึงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชาติบ้านเมืองโดยตรง ที่เมืองไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่า "ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน" หรือ "ประชาธิปไตยทางอ้อม" คือการที่ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตนในสภาทั้งหมด ปัญหาของระบบนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับ นั่นคือผู้แทนราษฎร์บางก๊กเหล่าแทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในสภา แต่กลับทำเพื่อผลประโยชน์ของพรรคตน พวกพ้องตนเป็นหลัก ในบางประเทศเช่น สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ได้เริ่มเอาระบบนี้มาใช้ไปพร้อมๆกับระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน โดยให้ประชาชนมีสิทธิที่จะเสนอร่างกฏหมาย หรือ ลงมติเพื่อคัดค้านร่างกฏหมายก็ได้ ทั้งยังสามารถลงมติเพื่อปลดนักการเมืองได้ทุกระดับ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่านักการเมืองคนนั้นทุจริตจริง หรือขาดจริยธรรม (โดยไม่ต้องรอให้ศาลพิพากษาในอีกเป็นสิบปีให้หลัง)

รายละเอียดอื่นๆลองอ่านในนี้กันดูนะครับ http://prachatai.com/journal/2008/09/18302
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  สภาผู้แทน รัฐศาสตร์ การเมือง พรรคการเมือง เลือกตั้ง