ประเทศที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดในซีเกมส์.. สถิติซีเกมส์

กระทู้สนทนา
มาดูข้อมูลสถิติซีเกมส์ 26 ครั้ง

- ประเทศที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุด..  
  1. ไทย 11 ครั้ง
  2. อินโดนีเซีย 10 ครั้ง
  3. พม่า 2 ครั้ง

- ประเทศที่ได้เหรียญทอง มากที่สุด ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน..  
  1. ไทย 1887 เหรียญทอง
  2. อินโดนีเซีย 1602 เหรียญทอง
  3. มาเลย์เซีย 1000 เหรียญทอง

- ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพมากที่สุด..
  1. ไทย 6 ครั้ง
  2. มาเลย์เซีย 5 ครั้ง
  3. อินโดนีเซีย 4 ครั้ง

- ประเทศที่ไม่ใช้ เมืองหลวง เป็นเมืองหลักจัดซีเกมส์
  1. ไทย  ครั้งที่ 18 เชียงใหม่
  2. ไทย  ครั้งที่ 24 นครราชสีมา
  
- ประเทศที่ได้เหรียญทอง มากที่สุดในซีเกมส์ครั้งเดียว
  1. อินโดนีเซีย 194 เหรียญทอง ครั้งที่ 19 ที่เป็นเจ้าภาพเอง
  2. อินโดนีเซีย 183 เหรียญทอง ครั้งที่ 14 ที่เป็นเจ้าภาพเอง
  3. ไทย  183 เหรียญทอง  ครั้งที่ 24 ที่เป็นเจ้าภาพเอง

- ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ แต่สละสิทธิ์
  1. กัมพูชา  ครั้งที่ 3 ปี 2506 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องดินแดนกับไทย โดยกัมพูชาได้ประชดประเทศไทย ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกีฬานี้
      โดยการไม่จัดในปีนั้น
  2. สิงคโปร์  ครั้งที่ 24 ปี 2550 เนื่องจากสนามแข่งไม่พร้อม สนามเก่าที่เคยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ปี 2536 ก็ปรับปรุงไม่ทันเวลา
      ทำให้ประเทศไทย ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทน โดยจัดที่ จ.นครราชสีมา

- ประเทศที่ได้เหรียญทอง มากที่สุด ที่แข่งนอกบ้านตัวเอง
  1. ไทย แข่งที่อินโดนีเซีย ปี 2011 ได้  109 เหรียญทอง
  2. ไทย แข่งที่มาเลย์เซีย ปี 2001 ได้  103 เหรียญทอง
  3. อินโดนีเซีย แข่งที่มาเลย์เซีย ปี 1989 ได้  102 เหรียญทอง

- ซีเกมส์ครั้งแรก ที่จัดนอกเมืองหลวง
  1. ไทย ปี 2538 ที่ จ.เชียงใหม่  นับเป็นประวัติศาสตร์ของกีฬาซีเกมส์.. เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีชาติใดกล้าจัดนอกเมืองหลวง
      แต่ไทยเป็นชาติแรกที่จัดกีฬานานาชาติระดับภูมิภาคนอกเมืองหลวงได้ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในเรื่องกีฬาให้กระจาย
      ไปยังเมืองต่างๆ

                                    ............... http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asian_Games .....................
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  นักกีฬา กีฬา รายการกีฬา