สงครามยูโกสลาเวีย

กระทู้สนทนา
วันนี้ขอรีวิวสงครามสั้นๆ (แต่ถ้าจะพูดกันจริงๆ ยาวมั่กๆ) ...สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรปครั้งหลังสุด นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2
จากความแตกต่างด้านเชื้อชาติและความคิด เป็นผลให้ประเทศแตกออกเป็นเสี่ยงๆสงครามยูโกสลาเวีย หรืออาจเรียกว่า สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย เป็นสงครามซึ่งสู้รบกันในดินแดนอดีตยูโกสลาเวียระหว่าง
พ.ศ. 2534-2538 สงครามมีความซับซ้อน โดยมีลักษณะของความขัดแย้งทางเชื้อชาติอันขมขื่นระหว่างเชื้อชาติในอดีตยูโกสลาเวีย
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างชาวเซิร์บ ฝ่ายหนึ่ง กับชาวโครแอตและบอสเนีย อีกฝ่ายหนึ่ง

หากทว่าสงครามยังมีความขัดแย้งระหว่างชาวบอสนิค กับโครแอตในบอสเนีย นอกเหนือไปจากความขัดแย้งแยกต่างหากซึ่งสู้รบกัน
ระหว่างกลุ่มบอสนิคด้วยกันเองในบอสเนียอีกด้วย

เครดิต http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_Wars
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_Genocide
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464395923625539&set=a.424714767593655.101108.424674147597717&type=1
http://www.clipmass.com/story/30909
http://bosnian-genocide-1992-1995.blogspot.com/2011/07/witness-to-bosnian-genocide-1992-95.html

M-84 ของเซอร์เบียในโครเอเชีย
(M-84 คือ T-72M ที่ผลิตโดยกลุ่มประเทศวอร์ซอร์)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview