คลิบ อ. เอกชัย ไชยนุวัฒน์ ประชาพิจารณ์ จากช่อง UDD วันที่13 ธ.ค.คับ

กระทู้สนทนา
ฟัง อ.เอกชัย ละได้ อะไรอีกเยอะคับ ในมุมมองที่อิงหลักกฏหมาย
ชอบคับจุดยืนชัดเจน อิงหลักกฏหมายล้วนๆ

http://www.youtube.com/watch?v=tkPZ1jqKgxo
แสดงความคิดเห็น
Preview