ทำไม กปปส ถึงไม่ยอมเลือกตั้ง

กระทู้สนทนา
ทำไม กปปส ถึงไม่ยอมเลือกตั้ง

ทำไม กปปส ถึงไม่ยอมเลือกตัง ถ้าพิจารณาข้อมูลการเลือกตั้งย้อนหลังประมาณ 15 ครั้งแล้วนั้นจะพบว่ามีผู้มาใช้สิทธฺเลือกตั้งมากกกว่า 5 ล้านคน  เฉลี่ยในใจคร่าวๆ5ครั้งล่า่สุดเฉลี่ยคนมาเลือกตั้งราวๆ 30ล้านคน แต่กปปส มีทั้งหมดแค่ 5 ล้านคน (ตามที่กปปส กล่างอ้าง)  

พิจารณาข้อมูลการเลือกตั้งปี 2554 พบว่าพรรคเพื่อไทยได้ส15ล้านเสียง พรรคประชาธิปัตย์ได้11ล้านสียง

1.กปปส. ไม่ยอมเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจำนวนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนชาวไทยทั้งหมดใช่หรือไม่
2.กปปส ต้องการยึดอำนาจการบริหารไว้เอง แต่อ้างจำนวนมวลมหาประชาชนเพียง 5 ล้านคนสมควรแล้วหรือไม่  เพราะคนมีสิทธิเลือกตั้งมีถึง46ล้านคน ถ้า 5ล้านคนก็เท่ากับ 1 ใน 9 ของประชาชนไทยทีมีสิทธิเลือกตั้ง
3.ถ้า กปปส ต้องการยจัดตั้งสภาประชาชนบริหารประเทศก็ควรมีการทำประชามติหรือไม่ ถึงจะอ้างได้ว่าเป็นมติของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
4.หรือถ้าข้อ3 กปปส ไม่กล้าพอกลัวเสียงประชามติจะแพ้ แต่ยังต้องการยึดอำนาจจริงๆ ก็ต้องทำการฉีกรัฐธรรมนูญเสียก่อน ถึงจะสามารถขึ้นสู่อำนาจบริหารได้ เพราะ ประชาชนชาวไทยทั้งหมดยังอยู่ภายใต้ต้ัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย
5.ตามที่ กปปส อ้างมาตรา 3 รัฐธรรมนูญ ที่ว่า"อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" คำถาม มวลมหาประชาชน 5 ล้านคนถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยแล้วหรือครับ ถึงจะอ้างมาตรา 3 ได้
6.การที่ กปปส ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ให้มีการเลือกตั้งหลังจากยุบสภา ถือว่า กปปส ทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือว่ามีข้อกฏหมายข้อใดที่ขัดรัฐธรรมนูญข้อนี้ได้ว่า ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ประชาชนรวมตัวและเสนอผู้ที่จะมาบริหารประเทศเอง
7.กปปส อ้างว่ายึดอำนาจไว้ได้แล้ว  ตามกฏหมายถือว่าเป็นอย่างไรครับ (ตามความเข้าใจต้องมีการถวาย พ.ร.ฏ ให้ดำรงตำแหน่งก่อนใช่ไหมครับ)

อ้างอิง
1. รายงานพิเศษ: 81 ปีประชาธิปไตย http://news.parliament.go.th/program/scoop/1350.html
2.ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างเป็นทางการ http://thaienews.blogspot.com/2011/07/2554.html
แสดงความคิดเห็น
Preview