มองอนาคตข้างหน้า วิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง ปี 57

กระทู้สนทนา
จากข้อมูล
           จากข้อมูล 50 เพื่อไทย มีจำนวน สส 199 + 34 = 233 คน คิดเป็นสส. แบบเลือกตั้ง 49.75 เปอร์เซนต์ แบบสัดส่วน 42.5 เปอร์เซนต์
ประชาธิปัตย์ มีจำนวน สส. 131 +33 = 164 คน (จำนวน 480 คน)  คิดเป็น สส แบบเลือกตั้ง 32.75 เปอร์เซนต์ แบบสัดส่วน 41.25 เปอร์เซนต์       จากการเลือกตั้ง 54 เพื่อไทย มีจำนวน สส. 204 + 61 = 265 คน  คิดเป็นสส. แบบเลือกตั้ง 54.4 เปอร์เซนต์ แบบสัดส่วน 48.8 เปอร์เซนต์ ประชาธิปัตย์ 115 + 44 = 159 คน คิดเป็นสส. แบบเลือกตั้ง 30.66 เปอร์เซนต์ แบบสัดส่วน 35.2 เปอร์เซนต์
     จากสถิติ ปี 50 , 54  จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง ใน สส. แบบเลือกตั้ง ไม่เกิน  +- 5 เปอร์เซนต์ แบบสัดส่วน ไม่เกิน +- 5 เปอร์เซนต์ ดังนั้นคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งต่อไป
    แบบเลือกตั้ง เพื่อไทย จะได้ประมาณ 198 - 206 คน แบบสัดส่วน 48 - 51 คน  มากที่สุด 257 คน ต่ำสุด 246 คน
    แบบเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ จะได้ประมาณ  157 - 164 คน แบบสัดสว่น 42- 46 คน มากที่สุด 210 คน ต่ำสุด  199 คน
ดังนั้น ถ้าเอามากที่สุด ของ ปชป มาเทียบกับน้อยที่สุด ของ พท. จำนวน สส . พท จะมากกว่า 36 คน นั่นคือ ถ้าประชาธิปปัตย์เป็นแกนนำ เสียงจะเกิน ครึ่งมา 4 เสียง ซึ่งค่อนข้างยากมากครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง