โดนภาษีย้อนหลัง ทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยได้ไหม ?

กระทู้คำถาม
ผมได้รับไปแจ้งประเมินให้จ่ายภาษีย้อนหลัง..ต้องยอมรับว่ายื่นแบบผิดไปเมื่อต้นปี...

แต่มีการบวกดอกเบี้ยปีนี้ไปทั้งปี...ดอกเบี้ย คิดตามระยะเวลา..

"มาตรา 27 บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ"

ผมคิดว่าถ้า จนท. ประเมินช้า ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม ตามความช้าของการประเมิน..

เช่น นาย ก. ต้องจ่ายภาษี ย้อนหลังเหมือนกัน แต่ จนท. ประเมินเร็ว เลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
      นาย ข. ต้องจ่ายภาษี ย้อนหลังเหมือนกัน แต่ จนท. ประเมินช้ากว่า เลยต้องเสียดอกเบี้ย

ผมเข้าใจถูกไหม ?

ไม่ทราบว่า สามารถทำเรื่องขอลด หรือ ระงับดอกเบี้ยที่เพิ่มมาได้ไหม ? ยินดีจ่ายเงินต้น..
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายชาวบ้าน