ภาพขบวนพาเหรดกีฬาสี...

กระทู้สนทนา
ด้วยอารมณ์เหงา ๆ ในเช้าที่อากาศเย็น
ขับรถตระเวณสูดลมย็นไปเรื่อย...
แล้วมาพบ"ขบวนพาเหรด"ของนักเรียน
เนื่องในกีฬาสีของโรงเรียน....   

แสดงความคิดเห็น
Preview