การฝึกสมาธิ แบบ อานาปานสติ กับ วิปัสสนากรรมฐาน มีวิธีปฏิบัติต่างกันอย่างไร

กระทู้คำถาม
การฝึกสมาธิ แบบ อานาปานสติ กับ วิปัสสนากรรมฐาน มีวิธีปฏิบัติต่างกันอย่างไร และ เราจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีไหน เหมาะสมกับเรา
ผู้ถามไร้ซึ่งปัญญา ขอความอนุเคราะห์จากผู้รู้ตอบคำถามด้วยคะ ขอบคุณคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview