การคำนวณหาแรงดันตกของไฟฟ้า จากหม้อแปลง 3 เฟส ใช้สูตรนี้ได้ไหมครับ

กระทู้คำถาม
VD= 1.732 I (R+X) L

VD     = Voltage Drop    ; V
I         = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร    ; A
R        = ความต้านทานเส้นเดียวของสายไฟฟ้า    ; โอห์ม/เมตร
       = Reactance เส้นเดียวของสายไฟฟ้า   ; โอห์ม/เมตร
L         = ความยาวของสายไฟฟ้า    ; เมตร

สูตรนี้เคยใช้คำนวณ แต่วงจรย่อย ถ้าจะใช้คำนวณ แรงดันตกจากหม้อแปลงถึง โหลดเลย ได้ไหม หรือต้องแบ่งคิดเป็นส่วนๆ
ส่วนหม้อแปลงถึง ตู้ Main  จากตู้ Main ไปห้อง  จากห้องไป โหลด
และในส่วนของโหลดที่จะนำมาคิดแรงดันตกที่หม้อแปลง นี่ใช้ Connect โหลด ของอาคารนั้นๆเลยได้หรือไม่ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview