? องค์ประกอบของชีวิตตามหลักศาสนาคริสต์ คือ บัญญัติ 10 ประการ ?

กระทู้คำถาม
องค์ประกอบของชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ คือ ขันธ์ 5
แล้วองค์ประกอบของชีวิตตามหลักศาสนาคริสต์ คือ บัญญัติ 10 ประการ หรือเปล่าค่ะ ?
แล้วองค์ประกอบของชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม คืออะไรค่ะ ?
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม