มีใครทราบวิธีการ นำเอา file *.kmz หรือ *.kml ของเส้นทางที่สร้างจาก google earth ไปเปิดใน Autocad ได้บางครับ?

กระทู้คำถาม
มีใครทราบวิธีการ นำเอา file *.kmz หรือ *.kml ของเส้นทางที่สร้างจาก google earth ไปเปิดใน Autocad ได้บางครับ?
แสดงความคิดเห็น
Preview