ความสำคัญของการศึกษา

กระทู้สนทนา
หากประชาชนคนไทย
1.ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมถูกต้อง
2.ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ควร
เราคงไม่ต้องเจอปัญหาซ้ำซากอย่างนี้
มันเป็นซีรี่ย์เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้ง ไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
เมื่อได้ตัวแทนไม่ดี คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน
บ้านเมืองก็จะวุ่นวายเช่นนี้ตลอดไป
----------------------------------
วันใดที่ประชาชนคนไทย ไม่ใช่ชนชั้นที่ถูกปกครอง
เมื่อนั้นประเทศไทยจึงจะหลุดพ้นจากวงกลมนี้ได้
----------------------------------
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง รัฐศาสตร์